Zespół - instytut shintai day spa - Instytut Shintai
Instytut Shintai

Masażystka/Kosmetolog Nikola

Masażystka/Kosmetolog Ewelina

Kosmetyczka Patrycja

Masażystka/Kosmetyczka Aneta

Masażystka/Kosmetolog Natalia